Трети конкурс за Съвременен любовен роман

БЪЛГАРСКИ СЪВРЕМЕННИ ЛЮБОВНИ РОМАНИ